తేలుకాటు నివారణా యోగాలు –

OMKARAMLatest News

తేలుకాటు నివారణా యోగాలు –

0 Comments

 • జీలకర్ర నూరి సైన్ధవ లవణం కలిపి ఇచ్చిన తేలుకాటు బాధ తగ్గును.
 • ఉత్తరేణి ఆకు రసం తేలుకాటు పైన రుద్దిన తేలు విషం దిగును.
 • జిల్లేడు పాలల్లో నేపాళం గింజలోని పప్పు నూరి తేలుకాటు వేసిన చోట అంటించాలి. గోమూత్రం 20 మి.లీ .లో పసుపు వేసి తాగించాలి . విషం దిగును .
 • ఉత్తరేణి చెట్టు వేరు బియ్యం కడుగుతో నూరి తాగించవలెను . తేలు విషం హరించును .
 • తులసి వేరును అరగదీసి ఆ గంధాన్ని తేలు కుట్టినచోట అంటించుచున్న తేలు విషం విరుగును.
 • దాల్చినచెక్క నూనె తేలు కుట్టినచోట దూదిలో ముంచి పెట్టిన నొప్పి తగ్గును.
 • గుగ్గిలం పొడి తేలు కుట్టినచోట పెట్టి నిప్పు వేడి చూపించిన విషాన్ని లాగేస్తుంది.
 • జీలకర్ర నూరి తేలు కుట్టినచోట అంటించిన నిప్పువేడి చూపిన విషం తగ్గును.
 • కుంకుడుకాయ తడిపి దాని గుజ్జుతో తేలుకుట్టిన చోట రుద్దిన బాధ తగ్గును.
 • ఎర్ర చేమంతి పువ్వుల రసం తేలు కుట్టినచోట వేస్తే విషప్రభావం దిగును .
 • గచ్చకాయలోని పప్పు నీళ్లతో అరగదీసి ఆ గంధమును తేలు కుట్టినచోట వేసి ఒక కాటన్ బట్ట కాల్చి ఆ పొగ గంథం పూసిన చోట చూపించవలెను.ఈ విధంగా చేసిన తేలు విషం దిగును .
 • ఇంగువను నీళ్లతో అరగదీసి ఆ గంధమును తేలు కుట్టినచోట దళసరిగా పూసి గుడ్డ ముక్క కాల్చి ఆ పొగ చూపించిన విషం దిగును .
 • మోదుగ గింజలను జిల్లేడు పాలతో నూరి ఆ గంధాన్ని తేలుకుట్టినచోట పూస్తే తేలు విషం దిగును .
 • #OmkaramGuruji.com AyurXemam 9059406999
#Antidote for scorpion sting


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *