ఒంటరితనం

Omkaram Guruji Con ఓ దశ దాటాక, కావల్సింది ఒక మంచం, ఓ గది. అత్యావసరాలు. మిగిలినవన్నీ గుర్తులు మాత్రమే. ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మనకు. మనకు పెద్దగా ఏమీ అక్కర్లేదు. మనం ఇకపై సంతోషంగా ఉండేందుకు మనకు ఇక ఎటూ పనికిరాని ... Read MoreRead More

0 Comments